KA333

Ansluter EAR uttaget med MIC uttaget

  • För dubbade inspelningar
  • Kabel från hörlursuttag till mikrofonuttag

KA-333 kopplas från hörlursuttaget på en diktafon till audio-uttaget på en annan produkt. Tilläggskontakt-adapter för att konvertera till 3,5 och 2,5 och vice versa, är inkluderad.

Läs mer