ME34

Mikrofon för inspelning av föreläsningar

  • Kompakt bordsmikrofon med zoom
  • Idealisk för inspelning av föreläsningar
  • Enkelriktad, 70‑15000Hz

Den riktade utformningen av ME34 kompakt zoom‑mikrofonen begränsar störningar från närliggande ljudkällor. Det är användbart vid inspelning av en särskild röst eller signal som annars skulle bliskymd eller överröstad av andra källor. Till exempel kan ME34 hjälpa till att fånga en nyckeltalare på en konferens utan att spela in en massa prat från åhörarna.

Läs mer