Tekniska data - DSS Player Standard

Rekommenderat användningsområde

Användningsområde Utskrift

Funktioner för uppspelning eller inspelning

Audio Codecs - Uppspelning DSS, DSS Pro, WAV, WMA, MP3
Avsluta diktat Nej
Påbörjad diktering Nej
Hastighet / Tonkontroll / Brusreducering / Volymkontroll Ja
Time stretch control Ja
Inspelningsnivåmätare Nej
Nivåmätare uppspelning Nej
Visning och redigering av diktategenskaper Nej
Valfri jobbdata för nya diktat Nej
FF, REW, SKIP Ja
Räkneverk i realtid Ja
Instruktionskommentarer Nej
Muntliga noteringar Nej
Infoga/Ersätt-läge Nej
Klipp ut eller radera delar av fil Nej
Indexmarkering Ja
VCVA (Variable Control Voice Actuator/Röststyrning) Nej
Snabbavlyssning Ja
Smidig överblicksvy Nej
Skicka avslutade diktat via e-post/FTP/nätverk, manuellt eller automatiskt Nej
Direktinspelning Nej
Hantering med konfigurerbara knappar (för ex handikappade) Nej
Säker oberoende nätverksinspelning Nej
Överför nästa diktat Nej

Diktatlista

Individuell nätverksadress för mapp Nej
Ändring av namn på mapp Ja
Skapa undermappar Ja
Konfigurerbara kolumner med diktatlistor Ja
Diktering, process, statusindikation Nej
Ändra utskriftsstatus Nej
Filterfunktioner (tex. Författare) Nej
Länkfunktion för diktat och dokument Nej
Importera dokument genom att dra & släppa Nej
Hantering med konfigurerbara knappar (för ex handikappade) Nej
Dra & släpp diktat Ja
Ändra diktatinformation från diktatlistan Ja
Synkronisera diktat på återinstallerade nätverksuppkopplingar Nej
Delge diktat Nej
Delade diktat Nej
Skicka färdiga dokument via e-post/FTP/Nätverk mnuellt eller automatiskt Nej

Konfiguration av maskinvara

Hårdvaruinställningar (Menyinställningar, Tillåter Hot Key-funktioner för varje individuell knapp, Konfiguration av stationär diktering) Nej
Hårdvarukonfiguration Nej

Arbetsflöde

DSS PRO krypteringsläge N/A
Automatisk sändning av diktat via e-post/FTP/Nätverk Nej
Automatisk klassificering av diktat enligt författar-ID Nej
Automatiskt mottagande av dokument via e-post/FTP Nej
Automatisk sändning av dokument via e-post/FTP Nej
Meddelande om nya diktat via e-post/FTP/nätverk Nej
Ägande av diktat Nej
Flytta diktat till återvinningsmapp istället för att radera dem. Nej
Synkronisera tiden på diktafonen med tiden på datorn Ja
Lösen problemet med filnamnskonflikt vid nerladdning Ja
Uppdateringsfrekvens för dikteringslista Ja
Automatisk nedladdning av individuella mappar vid anslutning av diktafon Ja
Ladda ner alla diktat till en särskild plats Nej
Automatisk back-up när nedpaddning/import/diktering är avslutad Nej
Automatisk åternamngivning av fil vid nedladdning Nej
Automatisk radering av originalfil efter nedladdning Ja
Automatisk växling mellan e-post/ftp-profil i lokalt/nätverks-läge Nej
Dialogruta för manuell nedladdning Nej
Pop up-fönster vid nya jobb (stöd för streckkod) Nej
Öppnar automatiskt ordbehandlaren vid start av utskriftsmodul Nej
Skapar automatiskt ett nytt dokument vid start av transkriptering Nej
Automatisk insamling av färdiga utskrifter för signering Nej
Radera alla helt utskrivna diktat Nej
Starta programvaran för röstigenkänning Dragon Naturally Speaking (DNS) Nej

Användarinställningar

Ändra färg på Text och Bakgrund Nej
Programmerbara fotpedalsfunktioner Nej
Nedladdning utan att huvudvyn visas Nej
Tilldela funktionsknappar (tex för handikappade) Nej
Kontrollinställningar för uppspelning (kontrollindikator, autoback space, spolningshastighet) Nej
Utskriftsmeny inställningar (Display, Längd/återstående tid, programbara knappar) Nej
Inställningar för stationär diktering (Uppstartsmöjligheter, VCVA, Framtvingat fönster vid nytt diktat) Nej

Mjukvaruadministration

Automatisk uppdatering av programvara och firmware Nej
Fel loggning Nej
Centralstyrning på användarnivå Nej
Uppdatera firmware / Uppdatera programvara via Mangare Tool Nej
Tyst installations alternativ med hjälp av ManagerTool Nej