ODMS R7

ODMS R7

  • Enkel delning av diktamensfiler
  • Gränssnitt mot Dragon taligenkänning
  • Skalbar upp till stora företag

ODMS R7 tillhandahåller två moduler skapade för de två nyckelrollerna i professionell diktamen. Beroende på köpt diktamenshårdvara får kunden antingen en licens för diktamensmodulen eller transkriberingsmodulen. Båda moduler har ett gränssnitt mot den lokalt installerade taligenkänningsprogramvaran Dragon från Nuance. Detta innebär att kunden har möjlighet att välja mellan tre metoder att omvandla tal till text: Klassisk diktamen, automatisk transkribering och avancerad transkribering. ODMS R7 i fristående läge installeras vanligen i miljöer som inte har krav på centraliserad hantering och utrullning. Fristående läge är bättre lämpat för mindre nätverksmiljöer där diktamen troligen lagras på en enda server/värdmaskin eller skickas med e-post till transkribenten.

Läs mer