FC‑WR

Styrenhet för att kontrollera blixtenheter

  • Anslut ett obegränsat antal blixtenheter
  • Knappar för snabb konfiguration
  • Damm-/stänk-/fryssäker design

FC‑WR kan styra flera blixtenheter på avstånd från kameran, vilket möjliggör mångsidig trådlös blixtfotografering. Liksom hos FL‑700WR‑blixten möjliggör en damm‑, stänk‑ och fryssäker (‑10°C) konstruktion användning i många olika situationer. Styrningen kan ansluta till tre grupper och ett obegränsat antal blixtenheter. FC‑WR har oberoende knappar för grupp A, B och C vilket gör det möjligt att snabbt genomföra inställningar för varje grupp såväl som att justera tagningsläget och blixtintensiteten medan man tittar på skärmen.Grupper och kanaler kan enkelt ställas in och kontrolleras med reglage på FC‑WR.

Läs mer