FR‑WR

Mottagare för att kontrollera flera blixtar

  • Anslut ett obegränsat antal blixtenheter
  • Knappar för snabb konfiguration
  • Damm-/stänk-/fryssäker design

FR‑WR‑synkkontakten kan användas för att ansluta kommersiella blixtenheter såsom monoblockblixtar, som sedan kan fjärravfyras. Liksom hos FL‑700WR‑blixten möjliggör en damm‑, stänk‑ och fryssäker (‑10°C) konstruktion användning i många olika situationer. Indikeringen av slutförd laddning av FR‑WR ger ifrån sig ett elektroniskt ljud när laddningen av blixten är färdig. Grupper och kanaler kan enkelt ställas in och kontrolleras med reglage på FR‑WR.

Läs mer