PTBKS‑E03

Kort arm adapter

  • För undervattens blixtskena

Med PTBKS-E03 kan du använda en kort arm till hållaren för undervattenhuset. Den korta armen monteras med undervattenblixten genom PTBKS-E03 som i sin tur monteras på hållaren för undervattenhuset (exempel PTBK-E02).

Läs mer